ไม้หวงห้าม มีกี่ประเภท

ไม้หวงห้ามที่ทางการกำหนดไว้แบ่งออกเป็น 2 ประเภทคือ

1.ไม้หวงห้ามประเภท 1.เป็นพันธุ์ไม้ที่ให้เนื้อไม้มีคุณภาพดี ซึ่งใช้ในการก่อสร้างอาคารบ้านเรือนได้นั้น ทางการจะยอมให้ตัดฟัน และชักลาก ออกมาทำสินค้าได้ ทั้งนี้ต้องได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่เสียก่อน ได้กำหนดให้อยู่ในประเภทนี้มีจำนวนกว่า 250 ชนิด พร้อมทั้งกำหนดอัตราค่าภาคหลวงไว้ด้วย ตัวอย่างเช่น

ไม้มะค่าโมง เป็นไม้ผลัดใบ สูง 15-20เมตร เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง ดอกสีเขียว ผลเป็นฝักแบนหนาแห้งแข็ง ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณ

ไม้ประดู่ เป็นไม้ผลัดใบ สูง 20-25 เมตร เนื้อไม้สีแดงคล้ำดอกสีเหลืองหอม ผลเป็นฝักแบนกลมมีครีบโดยรอบ ชอบขึ้นในป่าเบญจพรรณ

อินทนิล เป็นไม้ผลัดใบ สูง 15-20 เมตร เปลือกสีน้ำตาล เป็นสะเก็ดร่อนออกบางๆ เนื้อไม้สีน้ำตาลอ่อน ชอบขึ้นในป่าดิบแล้ง ริมลำธาร

อื่นๆ เช่น ตะแบกเปลือกหนา ตะแบกเปลือกบาง เสลา ตะเคียน สนทะเล เต็งหรือแงะ รังหรือเปา ยางกรวด ยางพลวง เป็นต้น

2.ไม้หวงห้ามประเภท 2 ได้แก่พันธ์ไม้บางชนิดที่ทางการได้พิจารณาเห็นว่าเป็นไม้ชนิดดีมีค่าหายาก ทางการจะห้ามมิให้ตัดฟันโค่นล้มเว้นแต่จะได้รับอนุญาตเป็นกรณีพิเศษ พันธุ์ไม้ที่ใช้ยางนำมากลั่นเป็นน้ำมันหรือชัน คือสนเขา ทั้งสนสองใบ และสนสามใบ  เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ ต้นสูง 25-30 เมตร ใบรูปเข็ม พันธุ์ไม้ที่มีปริมาณน้อยและหายากได้แก่ พญาไม้( ทั้ง สามชนิดคือ พญามะขามป้อมดง ขุนไม้ และพญาไม้) แปกลม ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง 20-25 เมตร ขึ้นตามป่าดิบเขา  มะขามป้อมดง ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบสูง0-25 เมตร ขึ้นตามป่าดิบ สามพันปี ไม้ยืนต้นไม่ผลัดใบ สูง 20-25 เมตร ใบเรียวเล็กปลายใบแหลม ขึ้นตามป่าดิบเขา ริมลำธาร และไม้อื่นๆ เช่นกฤษณา หอม กระตุก กระเบาใหญ่ มะพอก รักใหญ่ 

นอกจากไม้หวงห้ามทั้งสองประเภทที่ยกตัวอย่างมานี้แล้ว ยังมีไม้อยู่อีก 2 ชนิด ที่กำหนดตามพระราชบัญญัติป่าไม้ให้เป็นไม้หวงห้ามชนิดพิเศษ คือไม้สักและไม้ยางทุกชนิด 

ไม้สัก เป็นไม้ผลัดใบสูง 20-30 เมตร ดอกสีขาว เนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลือง ขึ้นตามป่าเบญจพรรณ

ไม้ยาง เป็นไม้ยืนต้น ไม้ผลัดใบ สูง 30-40 เมตร ดอกสีชมพู ผลกลมปลายแหลม เนื้อไม้สีน้ำตาลขึ้นตามป่าดิบแล้งและป่าดิบชื้น ไม้ยางมีอยู่ด้วยกันมากชนิด ชนิดที่พบทั่วๆไป คือ  ยางนา ยางพาย ยางแดง ยางมันหมู ยางเสียน

(ข้อมูลจาก สารานุกรมไทยสำหรับเยาวชน)

ชนิดของไม้ธรรมชาติ โทนสี ลักษณะพิเศษ

ตะแบก   สีเหลือง-เหลืองดำ  / เนื้อแข็งปานกลาง แตกง่าย

มะค่า     สีส้ม ส้มน้ำตาล    / เนื้อแข็ง

ประดู่     สีแดง แดงคล้ำ   / เนือแข็ง

ชิงชัน    สีแดงดำ        / เนื้อแข็งมาก 

สัก        สีเหลืองทอง - น้ำตาล   / แข็งปานกลาง

จำปา     สีเหลือง-เหลืองเขียว  / แข็งปานกลาง 

จามจุรี   สีน้ำตาล น้ำตาลดำ / แข็งปานกลาง แตกง่าย 

แดง      สีแดง แดงดำ  / เนื้อแข็ง 

ยางพารา  สีขาว   / เนื้อแข็งปานกลาง  ต้องจุ่มน้ำยากันปลวก

ยางมาเลเซีย   สีแดง - แดงดำ  ลวดลายไม่สวย ราคาถูก

บีช        สีขาวออกเหลือง   / เนื้ออ่อน 

โอ๊ค      สีชมพู ขาวออกเทา ขาวออกเขียว  / เนื้อแข็ง

เมเปิ้ล   สีขาว ขาวชมพู  / เนื้อแข็งปานกลาง

เชอรี่     สีชมพู ชมพูดำ  / เนื้อแข็งปานกลาง

พื้นไม้เทียม

คือกระดาษพิมพ์สีและลายไม้ทับหน้าด้วยฟิลม์พลาสติกบาง อัดติดกับแผ่น MDF (ใยไม้อัด )  สัมผัสจะรู้สึกเป็นและลื่นเหมือนพลาสติก ใช้ได้ดีในสภาพอากาศแห้งและเย็น ไม่ค่อยเหมาะกับอากาศชื้น เพราะอาจจะบวมและพองขึ้น

 

แก้ไขล่าสุด ( วันพุธที่ 29 เมษายน 2009 เวลา 10:12 น. )